عنوان گروه خبري / شهردار . عمرانی . فرهنگی . خدمات شهر . فضای سبز . مالی . ساختمانی . حمل و نقل .
  • ساعت : ۱۱:۴۶:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ 
  • کد خبر : ۴۶۴۲
عملكرد دو ساله شهرداری و شورای اسلامی شهر سرخس

دانلود عملكرد دو ساله شهرداری و شورای اسلامی شهر سرخس

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0