• ساعت : ۱۲:۳۱:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ 
  • کد خبر : ۴۶۲۷
سامانه هوشمند صدور سند حمل ونقل بار درون شهری

گام اول مراجعه به شهرداری

گام دوم ثبت نام در وب سایت www.baarbarg.ir

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0