• ساعت : ۱۲:۳۴:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 
  • کد خبر : ۴۶۱۹
آغاز عملیات زیرسازی ،جدول كشی و آماده سازی میلان شهید باهنر ۳ جهت آسفالت توسط واحد فنی عمران شهرداری

آغاز عملیات زیرسازی ،جدول کشی و آماده سازی میلان شهید باهنر ۳ جهت آسفالت توسط واحد فنی عمران شهرداری 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0