• ساعت : ۸:۱۵:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ 
  • کد خبر : ۴۵۱۱
یكصدوشصتمین سالگرد سرخس ناصری با استقبال چشمگیر شهروندان در محل سینمای شهرك شهید مهاجر بیستم آبان ماه برگزار شد

یکصدوشصتمین سالگرد سرخس ناصری با استقبال چشمگیر شهروندان در محل سینمای شهرک شهید مهاجر بیستم آبان ماه برگزار شد. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0