عنوان گروه خبري / شهردار . عمرانی .
  • ساعت : ۱۰:۱۳:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ 
  • کد خبر : ۴۴۵۵
عملیات آماده سازی خیابان پرستار ۱۰ جهت جدول كشی

عملیات آماده سازی خیابان پرستار ۱۰ جهت جدول کشی 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0