• ساعت : ۱۱:۳۱:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ 
  • کد خبر : ۴۴۴۰
به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر با راه اندازی كالسكه سواری در محل پارك امام فضایی جذاب جهت استفاده شهروندان ارجمند مهیا شده است.

به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر با راه اندازی کالسکه سواری در محل پارک امام فضایی جذاب جهت استفاده شهروندان ارجمند مهیا شده است. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0