عنوان گروه خبري / روابط عمومی .
  • ساعت : ۸:۴۷:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
  • کد خبر : ۴۴۱۹
ورزش صبحگاهی همگانی در محل پار كودك هر روز ساعت ۶ به مدت ۴۰ دقیقه

 ورزش صبحگاهی همگانی در محل پار کودک 
  هر روز ساعت ۶ به مدت ۴۰ دقیقه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0