عنوان گروه خبري / فضای سبز . شهردار .
  • ساعت : ۷:۵۱:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ 
  • کد خبر : ۴۳۹۴
كاشت درخت پده در پارك امام خمینی ره و آماده سازی بستر كاشت گل توسط واحد فضای سبز شهرداری
کاشت درخت پده در پارک امام خمینی ره و آماده سازی بستر کاشت گل توسط واحد فضای سبز شهرداری 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0