• ساعت : ۸:۵:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ 
  • کد خبر : ۴۳۳۴
شهروندان گرامی با عنایت به مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تا پایان سال ۹۷ با اخذ پروانه و پایان كار از ۲۰ درصد تخفیف بخشودگی عوارض محلی و مازاد تراكم بهره مند شوید.
شهروندان گرامی با عنایت به مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تا پایان سال ۹۷ با اخذ پروانه و پایان کار از ۲۰ درصد تخفیف بخشودگی عوارض محلی و مازاد تراکم بهره مند شوید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0