عنوان گروه خبري / حمل و نقل . حمل و نقل .
  • ساعت : ۷:۴۷:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ 
  • کد خبر : ۴۳۳۳
قابل توجه تاكسیداران محترم سرخس باتوجه به هماهنگی صورت گرفته در خصوص توزیع لاستیك خودروهای تاكسی پراید ، پژو وسمند با قیمت كارخانه جهت ثبت نام به واحد حمل ونقل شهرداری مراجعه شود.
قابل توجه تاکسیداران محترم سرخس  باتوجه به هماهنگی صورت گرفته در خصوص توزیع لاستیک خودروهای تاکسی پراید ، پژو وسمند با قیمت کارخانه  جهت ثبت نام به واحد حمل ونقل شهرداری مراجعه شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0