دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : اقدامات ستاد استقبال از بهار علوی شهرداری سرخس
کد خبر : ۴۳۶۵
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۹/۲۵ 
ساعت : ۷:۳۶:۵۲
عنوان گروه خبري : شهردار . شورای شهر . روابط عمومی .
 اقدامات ستاد استقبال از بهار علوی شهرداری سرخس
بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8