دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : شهروندان گرامی با عنایت به مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تا پایان سال ۹۷ با اخذ پروانه و پایان كار از ۲۰ درصد تخفیف بخشودگی عوارض محلی و مازاد تراكم بهره مند شوید.
کد خبر : ۴۳۳۴
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۷/۱۳ 
ساعت : ۸:۵:۳۰
شهروندان گرامی با عنایت به مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تا پایان سال ۹۷ با اخذ پروانه و پایان کار از ۲۰ درصد تخفیف بخشودگی عوارض محلی و مازاد تراکم بهره مند شوید.بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8