دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : قابل توجه تاكسیداران محترم سرخس باتوجه به هماهنگی صورت گرفته در خصوص توزیع لاستیك خودروهای تاكسی پراید ، پژو وسمند با قیمت كارخانه جهت ثبت نام به واحد حمل ونقل شهرداری مراجعه شود.
کد خبر : ۴۳۳۳
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۷/۱۳ 
ساعت : ۷:۴۷:۳۷
عنوان گروه خبري : حمل و نقل . حمل و نقل .
قابل توجه تاکسیداران محترم سرخس  باتوجه به هماهنگی صورت گرفته در خصوص توزیع لاستیک خودروهای تاکسی پراید ، پژو وسمند با قیمت کارخانه  جهت ثبت نام به واحد حمل ونقل شهرداری مراجعه شود.بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8