دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : به اطلاع همشهریا ن گرامی می رساند تخلیه نخاله های ساختمانی و ... در اطراف شهر ها از لحاظ قانونی جرم بوده و باید در محلی كه از طرف شهرداری مشخص می گردد تخلیه شود
کد خبر : ۴۳۳۲
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۷/۱۲ 
ساعت : ۱۰:۲۷:۳۹
عنوان گروه خبري : خدمات شهر .

اطلاعیه

به اطلاع همشهریا ن گرامی می رساند تخلیه نخاله های ساختمانی و ... در اطراف شهر ها از لحاظ قانونی جرم بوده و باید در محلی که از طرف شهرداری مشخص می گردد تخلیه شود ( محل تخلیه نخاله ها معدن شهرداری پشت راه آهن و محل تخلیه زباله ها و پسماندهای غیرعادی بعد ازمنطقه ویژه ) به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی تخلیه نخاله ها و پسماندها که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می گردد حبس تا یک سال در نظر گرفته شده است و به استناد ماده 16 و 20قانون پسماند جریمه از 500 هزار ریال تا 100 میلیون ریال به علاوه توقیف وسیله نقلیه از یک تا 10 هفته خواهد بود لذا در صورت مشاهده و گزارش با افراد خاطی طبق قانون برخورد خواهد شد .

روابط عمومی شهرداري و شورای اسلامی شهر سرخس

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8