دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : عملكرد شش ماهه اول97 شهرداری سرخس
کد خبر : ۴۳۳۱
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۷/۰۷ 
ساعت : ۹:۳۵:۵۰
عنوان گروه خبري : شهردار .
عملکرد شش ماهه اول97 شهرداری سرخس

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8