دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : نشست صمیمی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و كارشناسان شهرداری در مسجد امام علی علیه السلام
کد خبر : ۴۳۲۴
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۶/۱۸ 
ساعت : ۱۱:۶:۱۴
عنوان گروه خبري : شهردار .
نشست صمیمی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و کارشناسان شهرداری در مسجد امام علی علیه السلام

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8