دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : حضور امام جمعه معزز شهرستان و جناب شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهردر سالن شهید دهقان زاده محل برگزاری كشتی با چوخه جام شهدای عباس آباد
کد خبر : ۴۳۲۳
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۶/۱۸ 
ساعت : ۱۱:۰:۹
عنوان گروه خبري : شهردار .
حضور امام جمعه معزز شهرستان و جناب  شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهردر سالن شهید دهقان زاده محل برگزاری کشتی با چوخه جام شهدای عباس آبادبازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8