دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : بازدید شهردار و سركار خانم گلاوی ریاست محترم شورای اسلامی شهر از نمایشگاه هفته بسیج شهرداری
کد خبر : ۴۳۱۹
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۶/۰۸ 
ساعت : ۹:۵۵:۴۵
بازدید شهردار و سرکار خانم گلاوی  ریاست محترم شورای اسلامی شهر از نمایشگاه هفته بسیج شهرداری بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8