دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : آسفالت بلوار امامت شرقی انجام شد
کد خبر : ۴۳۱۸
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۶/۰۸ 
ساعت : ۹:۵۳:۵۸
عنوان گروه خبري : شهردار . عمرانی .
آسفالت بلوار امامت شرقی انجام شدبازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8