دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : اطفاء حریق خودرو كه با هوشیاری و سرعت عمل مالك خودرو و حضور به موقع خادمین ۱۲۵سرخس با كمترین خسارات ، صورت پذیرفت.
کد خبر : ۴۳۱۵
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۶/۰۸ 
ساعت : ۹:۴۳:۳
عنوان گروه خبري : آتش نشانی . روابط عمومی .
اطفاء حریق خودرو که با هوشیاری و سرعت عمل مالک خودرو و حضور به موقع خادمین ۱۲۵سرخس با کمترین خسارات ، صورت پذیرفت. بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8