دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : بازدید مسئولین شهر از خیابانهای مسكن مهر
کد خبر : ۴۳۱۴
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۶/۰۸ 
ساعت : ۹:۴۱:۶
عنوان گروه خبري : شهردار . روابط عمومی .
بازدید مسئولین شهر از خیابانهای مسکن مهر بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8