دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : حضور پر رنگ پرسنل شهرداری در راهپیمایی ۱۳ آبان
کد خبر : ۴۲۹۲
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۵/۲۰ 
ساعت : ۹:۳۸:۲۸
حضور پر رنگ پرسنل شهرداری در راهپیمایی ۱۳ آبان
بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8