دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : آقای صفایی شهردار سرخس : اولویت زیباسازی شهر و رفاه شهروندان گرامی از دغدغه های اصلی شهرداری و شورای اسلامی شهر می باشد.
کد خبر : ۴۲۸۶
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۵/۲۰ 
ساعت : ۸:۲۷:۱۸
آقای صفایی شهردار سرخس : اولویت زیباسازی شهر و رفاه شهروندان گرامی از دغدغه های اصلی شهرداری و شورای اسلامی شهر می باشد. با توجه به رکود اقتصادی اکثر شهرداریها شتاب عمران شهری ادامه دارد.
 در این راستا زیرسازی و آماده سازی آسفالت خیابانهای مسکن مهر ،بلوارمصلی، بلوار امامت شرقی‌،بلوار شهید باهنر و میلانهای مربوطه انجام شده به زودی آسفالت می‌شود همچنین لکه گیری و جدول کشی و روکش آسفالت چندین خیابان وبلوار طبق اولویت بندی انجام خواهد شد.
این تلاش صادقانه و خالصانه آینه وظیفه شناسی و تعهد می باشد. و از خداوند متعال توفیق خدمت به مردم که بزرگترین سعادت است را دارم .بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8